خاطرات شازده حمام (جلد 1- 6)


  پدیدآورنده: محمد حسين پاپلي يزدي
  ناشر: پاپلي، گوتنبرگ
  سال انتشار: 1388-1396
  موضوع: پاپلي يزدي، محمد حسين، 1322- -- خاطرات | يزد -- اوضاع اجتماعي
  شماره رکورد: 1
  نوع سند:

اين كتاب زندگي نامه و خاطرات محمد حسين پاپلي يزدي است كه نويسنده بخشي از خاطرات دوران كودكي، نوجواني و جواني خود را در چند جلد نوشته است. كتاب فرصت آشنايي با ده ها زندگي و بيش از دو دهه از سرگذشت مردمان يزد را در بر دارد.


1402/8/22
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: 5.000 از 5

نيمه تاريك وجود: توان، خلاقيت، استعداد و روياهاي خود را بازيابيد

پدیدآورنده: دبي فورد
ناشر: كلك آزادگان
سال انتشار: 1401

جوجه اردك زشت درون

پدیدآورنده: دبي فورد
ناشر: بنياد فرهنگ زندگي
سال انتشار: 1401

آخرين دختر

پدیدآورنده: ناديا مراد
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه
سال انتشار: 1397

خاطرات شازده حمام (جلد 1- 6)

پدیدآورنده: محمد حسين پاپلي يزدي
ناشر: پاپلي، گوتنبرگ
سال انتشار: 1388-1396

فهرست